REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 4 poz. 11

DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 stycznia 2006 r.

w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1842, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2035 i 2136, Nr 273 poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Polecam komendantom jednostek organizacyjnych Policji i dyrektorom biur Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazywać do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BSW KGP”, informacje o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przez policjanta lub pracownika Policji przestępstwa oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem.

2. Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zobowiąże do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.

3. Należy przekazywać wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, pozyskane przez podległe jednostki i komórki organizacyjne w toku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych.

4. Katalog zdarzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do decyzji.

§ 2

1. Informacje należy przekazywać niezwłocznie, telefonicznie, kierownikowi komórki organizacyjnej BSW KGP, mającej siedzibę w województwie, na obszarze którego działa jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca, a następnie potwierdzać je pisemnie.

2. Pisemne potwierdzenie informacji winno być przesłane bezzwłocznie faxem, a w przypadku konieczności nadania dokumentowi klauzuli tajności – pocztą specjalną.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski

Załącznik 1. [KATALOG ZDARZEŃ, O KTÓRYCH INFORMACJE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik
do decyzji nr 1
Komendanta G
łównego Policji
z dnia 2 stycznia 2006 r.

KATALOG ZDARZEŃ, O KTÓRYCH INFORMACJE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.

KATEGORIA ZDARZENIA

1.

Zabójstwo policjanta lub pracownika Policji.

2.

Czynna napaść na policjanta lub pracownika Policji.

3.

Utrata przez policjanta broni lub udostępnienie jej innej osobie.

4.

Użycie przez policjanta broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

5.

Sytuacje mogące świadczyć o utrzymywaniu przez policjanta lub pracownika Policji pozasłużbowych kontaktów z grupami przestępczymi i osobami podejrzewanymi o popełnianie przestępstw.

6.

Samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji.

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA