Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów - kandydatów do służby w XI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywanej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od czerwca do grudnia 2006 r.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-02-17
  • Data obowiązywania: 2006-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe