Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 107 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie wzmocnienia komórek patrolowych i patrolowo-interwencyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-02-27
  • Data obowiązywania: 2006-02-27
  • Dokument traci ważność: 2007-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe