Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 138 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego z zakresu ruchu drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-03-10
  • Data obowiązywania: 2006-03-10
  • Dokument traci ważność: 2007-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe