Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 160 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego - poziom II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-20
  • Data obowiązywania: 2006-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe