Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 189 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego systemu oceny efektywności i skuteczności komend wojewódzkich Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-30
  • Data obowiązywania: 2006-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe