Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 318 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia organi­zacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby śledczej

Dzienniki Urzędowe