Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 marca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-28
  • Data wejścia w życie: 2006-03-31
  • Data obowiązywania: 2006-03-31
  • Dokument traci ważność: 2007-02-19

Dzienniki Urzędowe