Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia rejestru „Licencja”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-05-22
  • Data obowiązywania: 2006-05-22
  • Dokument traci ważność: 2009-07-07

Dzienniki Urzędowe