Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 328 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 czerwca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym

Tekst pierwotny

Dzienniki Urzędowe