Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 331 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji o skierowaniu do działań pododdziału antyterrorystycznego, a także komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wykonywania zadań oraz upoważnienia do koordynowania działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-06-09
  • Data obowiązywania: 2006-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe