Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 937 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-31
  • Data wejścia w życie: 2006-10-31
  • Data obowiązywania: 2006-10-31
  • Dokument traci ważność: 2008-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe