Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 586 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów wszystkich rodzajów służb w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-31
  • Data wejścia w życie: 2006-10-28
  • Data obowiązywania: 2006-10-28
  • Dokument traci ważność: 2007-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe