Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 649 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie języka angielskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-27
  • Data wejścia w życie: 2006-11-15
  • Data obowiązywania: 2006-11-15

Dzienniki Urzędowe