Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 654 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 listopada 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-27
  • Data wejścia w życie: 2006-11-16
  • Data obowiązywania: 2006-11-16
  • Dokument traci ważność: 2016-12-22

Dzienniki Urzędowe