REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 4

DECYZJA NR 697 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 581)) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego podstawowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Gdańsku, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Poznaniu.

§ 3

1. Szkolenia organizowane na podstawie decyzji nr 602 KGP z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego są realizowane do czasu ich zakończenia.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, traci moc obowiązującą z dniem zakończenia szkolenia (Dz. Urz. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA