REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 4 poz. 44

ZARZĄDZENIE NR 214 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69, Nr 20, poz. 106, z 2005 r. Nr 15, poz. 106 i Nr 19, poz. 126 oraz z 2007 r. Nr 2 poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Policjanci zwalniani ze służby, wyznaczeni na inne stanowiska służbowe oraz przeniesieni do innej jednostki Policji zobowiązani są zwrócić przedmioty wyposażenia, z wyjątkiem przedmiotów wydanych jednorazowo, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

2. Policjanci przeniesieni do innej jednostki Policji na to samo stanowisko służbowe zabierają ze sobą posiadane przedmioty wyposażenia specjalnego, oprócz tych, których okres używalności upłynął.”

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia, zestaw nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

Konrad Kornatowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 150, poz. 1122.

Załącznik 1. [Zestaw nr 8 dla policjantów realizujących zadania służbowe na stokach górskich]

Załącznik do zarządzenia nr 214
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2007 r.

Zestaw nr 8

dla policjantów realizujących zadania służbowe na stokach górskich

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

a) dla policjanta

1.

Kurtka narciarska

szt.

1

d.z./4/

 

2.

Spodnie narciarskie

szt.

1

d.z./4/

 

3.

Kurtka polar

szt.

1

d.z./4/

 

4.

Spodnie polar

szt.

1

d.z./4/

 

5.

Opaska z elementami odblaskowymi

para

1

d.z./4/

 

6.

Rękawice narciarskie

para

1

d.z./3/

 

7.

Buty narciarskie

para

1

d.z./4/

 

8.

Golf

szt.

1

d.z./4/

 

 

9.

Kominiarka narciarska

szt.

1

d.z./3/

 

 

10.

Skarpety

para

2

d.z./4/

 

 

11.

Bielizna termoaktywna

kpl.

2

d.z./2/

 

 

12.

Kask

szt.

1

d.z./4/

 

 

13.

Gogle

szt.

1

d.z./4 /

 

 

14.

Narty

para

1

d.z./5/

 

 

15.

Kije do nart

para

1

d.z./5/

 

 

16.

Wiązania do nart

para

1

d.z./5/

 

 

17.

Pokrowce na narty i buty narciarskie

kpi.

1

d.z./5/

 

 

b) dla specjalistów techniki kryminalistycznej

 

1.

Trzewiki górskie

para

1

d.z./5/

 

 

2.

Plecak

szt.

1

d.z./10/

 

 

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA