REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 10 poz. 79

ZARZĄDZENIE NR 384 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 maja 2007 r.

w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustanawia się oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, zwanych dalej „oficerami kontaktowymi”.

2. Oficerowie kontaktowi mogą być ustanowieni w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej Komendy Głównej Policji.

§ 2

1. Oficerowie kontaktowi realizują, w zakresie zadań przewidzianych dla danej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, zadania dotyczące międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych.

2. Do zadań oficerów kontaktowych należy w szczególności:

1) współpraca i wymiana informacji kryminalnych z akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej oficerami łącznikowymi oraz polskimi oficerami łącznikowymi akredytowanymi za granicą;

2) wprowadzanie do Systemu Meldunku Informacyjnego informacji związanych z realizacją międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;

3) koordynowanie i nadzór nad wymianą informacji kryminalnych w ramach współpracy przygranicznej;

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie ze stosownymi wytycznymi, o których mowa w ust. 3.

3. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy oficerów kontaktowych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej Komendy Głównej Policji.

4. Szczegółowy zakres działania oficerów kontaktowych określają wytyczne wydane przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, sprawującego nadzór nad międzynarodową wymianą informacji kryminalnych.

§ 3

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji określa umiejscowienie oficerów kontaktowych w strukturze organizacyjnej jednostki.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej służby kryminalnej i śledczej Komendy Głównej Policji określa umiejscowienie oficerów kontaktowych w strukturze organizacyjnej biura.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, decydują o:

1) liczbie powołanych oficerów kontaktowych;

2) wyborze kandydatów na oficera kontaktowego.

§ 4

Kandydat na oficera kontaktowego powinien posiadać:

1) dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego, niezbędnego do pełnienia służby w charakterze oficera kontaktowego;

2) doświadczenie w służbie kryminalnej;

3) staż służby nie krótszy niż 3 lata;

4) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”;

5) ukończone szkolenie zawodowe w zakresie służby kryminalnej;

6) ukończone szkolenie w zakresie współpracy międzynarodowej.

§ 5

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji zapewnia oficerom kontaktowym dostęp do Uniwersalnego Komputerowego Stanowiska Policyjnego, Systemu Meldunku Informacyjnego oraz Internetu.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej do spraw łączności i teleinformatyki wraz z dyrektorem komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej do spraw organizacji międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, zapewniają oficerom kontaktowym dostęp do Globalnego Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7 i Systemu Informacyjnego Europolu.

§ 6

Nadzór nad działalnością oficerów kontaktowych w zakresie swojej właściwości, sprawują odpowiednio:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

2) dyrektor komórki organizacyjnej służby kryminalnej lub śledczej Komendy Głównej Policji.

§ 7

Dyrektor komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej do spraw organizacji międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych:

1) określa jednolite standardy funkcjonowania oficerów kontaktowych oraz kontroli realizacji tych standardów;

2) wyznacza koordynatora oficerów kontaktowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2007 r.

Komendant Główny Policji

Konrad Kornatowski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA