REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 183

ZARZĄDZENIE NR 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882,1728, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych (Dz. Urz. KGP poz. 79 oraz z 2014 r. poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oficerowie kontaktowi mogą być ustanowieni w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.";

2) w § 2 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.";

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy oficerów kontaktowych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.";

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umiejscowienie oficerów kontaktowych w strukturze organizacyjnej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji określają odpowiednio:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

4) dyrektor komórki organizacyjnej służby kryminalnej Komendy Głównej Policji.";

5) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zapewnia oficerom kontaktowym dostęp do Uniwersalnego Komputerowego Stanowiska Policyjnego, Systemu Meldunku Informacyjnego oraz Internetu.";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Nadzór nad działalnością oficerów kontaktowych w zakresie swojej właściwości sprawują odpowiednio:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

4) dyrektor komórki organizacyjnej służby kryminalnej Komendy Głównej Policji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman KUSTER

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-11
  • Data wejścia w życie: 2022-05-11
  • Data obowiązywania: 2022-05-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA