REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 5 poz. 34

DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 232 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 82), która utraciła moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-03-18
  • Data wejścia w życie: 2008-02-20
  • Data obowiązywania: 2008-08-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA