REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 8 poz. 39

DECYZJA NR 227 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu rozliczania czasu pracy specjalistów samochodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) oraz w związku z § 1a decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 42) zmienionej decyzją nr 226 z dnia 29 maja 2009 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do realizacji pilotażowy program rozliczania czasu pracy specjalistów samochodowych zatrudnionych w zapleczu obsługowo-naprawczym Policji, zwany dalej „programem pilotażowym”.

§ 2

W czasie realizacji programu pilotażowego:

1) nie stosuje się przepisów § 19 pkt 2 i 4 oraz § 21 ust. 2 pkt 2 instrukcji w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji, stanowiącej załącznik do decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji oraz załącznika nr 6 i nr 8 do instrukcji w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji;

2) prowadzi się:

a) dzienną kartę wykonanych czynności obsługowo-naprawczych sprzętu transportowego Policji, której wzór określa załącznik nr 1 do decyzji,

b) kartę pracy, której wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 3

Program pilotażowy realizuje się w:

1) Komendzie Głównej Policji;

2) Komendzie Stołecznej Policji – w odniesieniu do stacji obsługi pojazdów przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie;

3) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – w odniesieniu do stacji obsługi pojazdów w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze;

4) Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – w odniesieniu do stacji pojazdów we Wrocławiu i Legnicy.

§ 4

Program pilotażowy jest realizowany w okresie od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 5

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3 pkt 2–4 przekazują Dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji:

1) wypełnione dzienne karty wykonanych czynności obsługowo-naprawczych sprzętu transportowego Policji – do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy;

2) sprawozdania miesięczne sporządzane na podstawie kart, o których mowa w pkt 1, zawierające w szczególności informacje dotyczące różnicy między czasem rzeczywistym wykonywanych czynności przez specjalistów, a czasem określonym w regulaminie pracy, w rozliczeniu dziennym i miesięcznym – do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji nr 227 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 maja 2009 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
  • Data wejścia w życie: 2009-05-29
  • Data obowiązywania: 2009-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA