REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 31

DECYZJA NR 178 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Miesięczna wysokość ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przysługuje od dnia wydania tych przedmiotów i wynosi:

1) 4,60 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. a, j; nr 3 w lit. a-c; nr 4 w lit. a; nr 5 w lit. d; nr 6 w lit. a; nr 7 w lit. b; nr 9 w lit. a-e oraz do uwagi nr 2 pod zestawem nr 5 i uwagi nr 1 pod zestawem 7;

2) 5,50 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 16; nr 18; nr 19; nr 21; nr 22; nr 24; nr 25;

3) 6,70 zł – w odniesieniu do zestawu nr 4 w lit. b, c, e;

4) 9,30 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. b, c, i; nr 1a; nr 4 w lit. d; nr 5 w lit. k; nr 13 z wyłączeniem mechaników obsługi oraz do uwagi nr 1 pod zestawem 5;

5) 11,20 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. d, e, h; nr 5 w lit. b; nr 17; nr 23 w lp. I pkt 1, 2, 4-11; nr 26; nr 27 oraz do uwagi pod zestawem nr 2;

6) 13,20 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 5 w lit. f-h, ł-p; nr 8; nr 13 dla mechaników obsługi;

7) 15,80 zł – w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. f, g; nr 2; nr 14; nr 14a; nr 15; nr 23 w lp. I pkt 3 oraz dla użytkujących motocykle o pojemności 250 cm3 i więcej według zestawu nr 4 w lit. b.

§ 2

1. Ryczałt pieniężny, o którym mowa w § 1, wypłaca komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych, raz w roku za cały rok kalendarzowy w miesiącu lipcu, na podstawie imiennych list sporządzonych przez wydział (sekcję) zaopatrzenia jednostki Policji.

2. Należność powstałą w ciągu roku wypłaca się policjantowi za okres od miesiąca powstania należności do końca roku kalendarzowego.

3. Wypłacony ryczałt pieniężny nie podlega zwrotowi.

§ 3

Uprawnienie do ryczałtu pieniężnego w wysokości określonej w decyzji przysługuje policjantowi od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 4

Traci moc decyzja nr 480 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 112).

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69 i Nr 20, poz. 106, z 2005 r. Nr 15, poz. 106 i Nr 19, poz. 126, z 2007 r. Nr 2, poz. 2, Nr 4, poz. 44 i Nr 12, poz. 96, z 2009 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA