REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 33

DECYZJA NR 218
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 lipca 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 178 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 31 oraz z 2012 r. poz. 25) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) 16,90 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 1 lit. f oraz g, zestawu nr 2, zestawu nr 4 lit. b lp. 4, zestawu nr 14, zestawu nr 14a, zestawu nr 15, zestawu nr 23 lp. I. 3.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69 i Nr 20, poz. 106, z 2005 r. Nr 15, poz. 106 i Nr 19, poz. 126, z 2007 r. Nr 2, poz. 2, Nr 4, poz. 44 i Nr 12, poz. 96, z 2008 r. Nr 11, poz. 61, z 2009 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-04
  • Data wejścia w życie: 2012-07-03
  • Data obowiązywania: 2012-07-03
  • Z mocą od: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-05-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA