REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 32

DECYZJA NR 180 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 2 zarządzenia nr 749 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 20) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Na administratora bezpieczeństwa informacji w Komendzie Głównej Policji wyznaczam kom. Mirosława Siwca – kierownika Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji.

2. Do zastępowania administratora bezpieczeństwa informacji w Komendzie Głównej Policji, w czasie jego czasowej nieobecności wyznaczam Annę Ankiewicz – głównego specjalistę w Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji.

§ 2

Upoważniam kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia nr 749 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, do wykonywania w moim imieniu, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zadań administratora danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych osobowych prowadzonych w tych komórkach, chyba że upoważnienie do działania w tym zakresie wynika z odrębnego upoważnienia.

§ 3

Traci moc decyzja nr 601 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 140).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-28
  • Data wejścia w życie: 2010-06-28
  • Data obowiązywania: 2010-06-28
  • Dokument traci ważność: 2013-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA