REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 7 poz. 56

DECYZJA NR 283 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 201 1 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 21) w § 7 ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

„6. Administratora technicznego dla Centralnego Biura Śledczego i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji wyznacza właściwy dyrektor biura, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Naczelnicy zarządów i wydziałów terenowych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji oraz zarządów i wydziałów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji wyznaczają administratorów technicznych dla podległych komórek organizacyjnych.

8. W przypadku, gdy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie ma osoby posiadającej wiedzę informatyczną niezbędną do pełnienia funkcji administratora technicznego, na wniosek odpowiednio Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji lub Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji właściwy dla miejsca lokalizacji stanowiska dostępowego wyznacza do pełnienia tej funkcji dysponującego taką wiedzą podległego policjanta lub pracownika Policji.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-28
  • Data wejścia w życie: 2011-08-31
  • Data obowiązywania: 2011-08-31
  • Dokument traci ważność: 2013-09-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA