REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 28

DECYZJA NR 151
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP poz. 5), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Liczba stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6 692, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy – 59 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby – 195 stanowisk;

3) w kompaniach i plutonach prewencji – 5 426 stanowiska;

4) w plutonach wsparcia taktycznego – 194 stanowiska;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia2) – 555 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia – 61 stanowisk;

7) w zespołach medycznych – 72 stanowiska;

8) w innych komórkach organizacyjnych – 130 stanowisk.”;

2) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93 oraz z 2014 r. poz. 24 i 69.

2) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających, zwane dalej „drużynami AWGŁ/RO”. W Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE]

Załącznik do decyzji nr 151
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

3

 

4

3

Zespół Organizacji Służby:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Dyżurny oddziału prewencji Policji

– Asystent

– Referent

– Policjant

1

 

2

4

5

2

7

1

 

21

4

Zespół Zaopatrzenia:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Asystent

– Referent

1

 

1

1

4

1

 

7

5

Zespół Transportu:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

1

 

1

3

3

1

 

8

6

Zespół Łączności:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Asystent

– Referent

1

 

1

1

4

2

 

8

7

Zespół Szkolenia:

Pomocnik dowódcy oddziału

Specjalista

Asystent

1

 

1

4

3

 

8

8

Zespół Kadr i Kontroli:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Asystent

1

 

1

1

3

 

5

9

Zespół Medyczny:

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

3

 

3

3

3

 

9

10

Zespół Prewencji:

– Pomocnik dowódcy oddziału

1

 

3

 

3

11

Kompania Prewencji:*

11

1034

12

Kompania Wzmocnienia:

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

1

 

1

1

1

Pluton Miotaczy Wody:

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

 

1

6

6

10

23

Załoga Transportera Opancerzonego:

– Referent

1

 

2

2

Pluton AWGŁ/RO:

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

 

1

7

14

7

29

Pluton Wsparcia Taktycznego:

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

 

1

4

8

16

29

 

86

OGÓŁEM

22

1193

* Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
  • Data wejścia w życie: 2015-06-01
  • Data obowiązywania: 2015-06-01
  • Dokument traci ważność: 2016-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA