REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 35

DECYZJA NR 173
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 882 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 195, z 2008 r. Nr 3, poz. 23, z 2011 r. Nr 5, poz. 36 oraz z 2013 r. poz. 59).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312 oraz z 2015 r. poz. 593.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA DOWÓDCÓW AKCJI I OPERACJI POLICYJNYCH]

Załącznik do decyzji nr 173 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 maja 2015 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA DOWÓDCÓW AKCJI I OPERACJI POLICYJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA