REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 36

DECYZJA NR 179
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Miesięczna wysokość ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia, o których mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania, przysługuje od dnia wydania tych przedmiotów i wynosi:

1) 5,20 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 1 lit. a oraz j, zestawu nr 3 lit. a-c, zestawu nr 4 lit. a, zestawu nr 5 lit. d, zestawu nr 6 lit. a, zestawu nr 7 lit. b, zestawu nr 9, wyposażenia przysługującego policjantom, o których mowa w uwadze nr 2 do zestawu nr 5 i wyposażenia przysługującego policjantom, o których mowa w uwadze nr 1 do zestawu nr 7;

2) 6,20 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 16, zestawu nr 18, zestawu nr 19, zestawu nr 21, zestawu nr 22, zestawu nr 24 i zestawu nr 25;

3) 7,50 zł – w odniesieniu do zestawu nr 4 lit. b z wyłączeniem lp. 4, lit. c oraz e;

4) 10,40 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 1 lit. b, c oraz i, zestawu nr 1a, zestawu nr 4 lit. d, zestawu nr 5 lit. k, zestawu nr 13 z wyłączeniem lp. 9-13, 20, 21 oraz 24, wyposażenia przysługującego policjantom, o których mowa w uwadze nr 1 do zestawu nr 5;

5) 12,50 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 1 lit. d, e oraz h, zestawu nr 5 lit. b, zestawu nr 17, zestawu nr 23 lp. I. 1, 2, 4-11, zestawu nr 26, zestawu nr 27, wyposażenia przysługującego policjantom, o których mowa w uwadze do zestawu nr 2;

6) 14,70 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 5 lit. f-h oraz ł-p, zestawu nr 8, zestawu nr 13 lp. 9-13, 20, 21 oraz 24;

7) 17,70 zł – w odniesieniu do: zestawu nr 1 lit. f oraz g, zestawu nr 2, zestawu nr 4 lit. b lp. 4, zestawu nr 14, zestawu nr 14a, zestawu nr 15, zestawu nr 23 lp. I. 3.

§ 2.

1. Ryczałt pieniężny, o którym mowa w § 1, wypłaca komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych, raz w roku za cały rok kalendarzowy w miesiącu lipcu, na podstawie imiennych list sporządzonych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw zaopatrzenia w jednostce organizacyjnej Policji.

2. Należność powstałą w ciągu roku wypłaca się policjantowi za okres od miesiąca powstania należności do końca roku kalendarzowego.

3. Wypłacony ryczałt pieniężny nie podlega zwrotowi.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 178 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 31 oraz z 2012 r. poz. 25 i 33).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69 i Nr 20, poz. 106, z 2005 r. Nr 15, poz. 106 i Nr 19, poz. 126, z 2007 r. Nr 2, poz. 2, Nr 4, poz. 44 i Nr 12, poz. 96, z 2008 r. Nr 11, poz. 61, z 2009 r. Nr 2, poz. 10, z 2010 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2014 r. poz. 122.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
  • Data wejścia w życie: 2015-05-27
  • Data obowiązywania: 2015-05-27
  • Z mocą od: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA