REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 74

DECYZJA NR 387
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3.

Kursy specjalistyczne dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 797 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (Dz. Urz. KGP poz. 156, z 2008 r. poz. 118 oraz z 2010 r. poz. 50).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593 oraz z 2016 r. poz. 1526.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA POLICJANTÓW PODEJMUJĄCYCH INTERWENCJE WOBEC OSÓB AGRESYWNYCH I NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik do decyzji nr 387 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2016 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA POLICJANTÓW PODEJMUJĄCYCH INTERWENCJE WOBEC OSÓB AGRESYWNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
  • Data wejścia w życie: 2016-12-13
  • Data obowiązywania: 2016-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA