REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dla Biura Spraw Wewnętrznych Policji określa załącznik nr 1a do zarządzenia;";

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji - w przypadku tabel należności sporządzonych dla Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych.";

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 


Załącznik 1. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 13
Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.

Nazwa sprzętu

Jm.

Komórki organizacyjne KGP

Biuro

(lub inna komórka równorzędna)

Wydział/Zespół

Zespół Prasowy

1

2

3

4

5

6

1.

Aparat fotograficzny typu COMPACT

szt.

11)

14)

1-31)

2.

Aparat fotograficzny typu LUSTRZANKA6)

szt.

11)

14)

1-31)

3.

Bezzałogowe statki powietrzne

kpl.

1-31)

1-21)

 

4.

Dodatkowe akcesoria do aparatu fotograficznego

szt./kpl.

wp

wp4)

wp

5.

Dodatkowe akcesoria do kamery video

szt./kpl.

 

wp4)

wp

6.

Dyktafon

szt.

1-31)

wp

1-31)

7.

Kamera CTTV

kpl.

13)

 

 

8.

Kamera termowizyjna

kpl.

wp

 

 

9.

Kamera video7)

kpl.

wp

14)

1-31)

10.

Kamuflowany system do rejestracji video (kamera, rejestrator, nadajnik, odbiornik)

kpl.

wp

 

 

11.

Latarka

kpl.

11)

11)

11)

12.

Ładowarka do akumulatorów

szt.

wp

wp

wp

13.

Mikrofon kierunkowy

kpl.

11)

 

 

14.

Mikser do montażu video

szt.

 

 

1

15.

Monitor

szt.

1-31), 3)

 

2

16.

Nagrywarka DVD/CD/BLU-RAY

szt.

22)

 

11)

17.

Odbiornik radiowy typu SKANER

szt.

11)

 

 

18.

Przetwornica 12V/230V

kpl.

11)

 

 

19.

Reflektometr

szt.

11)

 

 

20.

Reflektor ręczny przenośny

szt.

wp

 

 

21.

Rejestrator/odtwarzacz audio/video

szt.

wp

wp

wp

22.

Stetoskop elektroniczny

kpl.

11)

 

 

23.

System nawigacji satelitarnej GPS

kpl.

12)

 

11)

24.

Tarcza STOP do zatrzymywania pojazdów

szt.

wp

 

 

25.

Tester do wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu (narkotest) 8)

szt.

wp

wp

 

26.

Urządzenie do badania zawartości narkotyków w ślinie

kpl.

wp

 

 

27.

Urządzenie do odczytu danych z aparatu komórkowego

kpl.

11)

 

 

28.

Urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu z ustnikiem lub bez

kpl.

wp

 

 

29.

Urządzenie podsłuchowe5)

kpl.

wp

 

 

30.

Videoprinter - kolor (urządzenie do wykonywania zdjęć fotograficznych z zapisu taśmy video i aparatów cyfrowych)

kpl.

11)

 

 

31.

Wielofunkcyjny korelator sygnałów

kpl.

11)

 

 

32.

Wskaźnik spożycia alkoholu

szt.

wp

 

 

33.

Zagłuszarka fal radiowych

kpl.

11)

 

 

34.

Zestaw do rejestracji rozmów (telefonicznych, radiowych)

kpl.

11)

 

 

35.

Zestaw map na nośnikach komputerowych

kpl.

wp

 

 

36.

Zestaw oświetleniowy miejsca zdarzenia

kpl.

11)

 

 

 

Objaśnienia:

1 w zależności od potrzeb służby,

2) również jedna sztuka dla Stanowiska Kierowania i jedna sztuka dla Centrum Operacyjnego KGP,

3) dla Stanowiska Kierowania według potrzeb,

4) dla Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych, miniaturowe

5) miniaturowe

6) kompletne wyposażenie aparatu obejmuje co najmniej: torbę, statyw, obiektyw, lampę błyskową, dodatkową kartę pamięci, zapasowe akumulatory, w tym o zwiększonej pojemności ładowania, ładowarkę, lampę oświetleniową,

7) kompletne wyposażenie kamery obejmuje co najmniej: torbę, statyw, zapasowe akumulatory, w tym o zwiększonej pojemności ładowania, ładowarkę, lampę oświetleniową,

8) materiał jednorazowego użytku niepodlegający rozliczeniu.

Załącznik 2. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ DLA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ DLA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Lp.

Nazwa sprzętu

Jm.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wydziały warszawskie

Wydziały terenowe

1

2

3

4

5

1.

Aparat fotograficzny typu COMPACT

szt.

11)

11)

2.

Aparat fotograficzny typu LUSTRZANKA4)

szt.

11)

11)

3.

Bezzałogowe statki powietrzne

kpl.

wp

 

4.

Detektor narkotyków typu JONSCAN

kpl.

11)

11)

5.

Dodatkowe akcesoria do aparatu fotograficznego

szt./kpl.

wp

wp

6.

Dodatkowe akcesoria do kamery video

szt./kpl.

wp

wp

7.

Dyktafon

szt.

1-31)

1

8.

Kamera termowizyjna

kpl.

21)

wp

9.

Kamera video5)

kpl.

1

1

10.

Kamuflowany system do rejestracji video (kamera, rejestrator, nadajnik, odbiornik)

kpl.

1

1

11.

Latarka

kpl.

12)

12)

12.

Ładowarka do akumulatorów

szt.

wp

wp

13.

Mikrofon kierunkowy

kpl.

2

 

14.

Mikser do montażu video

szt.

11)

11)

15.

Monitor

szt.

1

1

16.

Nagrywarka DVD/CD/BLU-RAY

szt.

1

1

17.

Odbiornik radiowy typu SKANER

szt.

1

1

18.

Przetwornica 12V/230V

kpl.

1

1

19.

Reflektor ręczny przenośny

szt.

1

1

20.

Rejestrator/odtwarzacz audio/video

szt.

wp

wp

21.

System nawigacji satelitarnej GPS

kpl.

2-51)

2

22.

System pozycjonowania GPS

kpl.

40

 

23.

Tarcza STOP do zatrzymywania pojazdów

szt.

1

1

24.

Tester do wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu (narkotest)6)

szt.

wp

wp

25.

Urządzenie do badania zawartości narkotyków w ślinie

kpl.

31)

 

26.

Urządzenie do odczytu danych z aparatu komórkowego

kpl.

 

11)

27.

Urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu z ustnikiem lub bez

kpl.

wp

 

28.

Urządzenie podsłuchowe3)

kpl.

1

 

29.

Videoprinter - kolor (urządzenie do wykonywania zdjęć fotograficznych z zapisu taśmy video i aparatów cyfrowych)

kpl.

1-31)

1

30.

Wielofunkcyjny korelator sygnałów

kpl.

wp

 

31.

Wskaźnik spożycia alkoholu

szt.

wp

 

32.

Zagłuszarka fal radiowych

kpl.

wp

 

33.

Zestaw do rejestracji rozmów (telefonicznych, radiowych)

kpl.

21)

 

34.

Zestaw map na nośnikach komputerowych

kpl.

wp

 

35.

Zestaw oświetleniowy miejsca zdarzenia

kpl.

wp1)

 

 

Objaśnienia:

1) w zależności od potrzeb służby,

2) jedna sztuka na 5-ciu funkcjonariuszy,

3) miniaturowe,

4) kompletne wyposażenie aparatu obejmuje co najmniej: torbę, statyw, obiektyw, lampę błyskową, dodatkową kartę pamięci, zapasowe akumulatory, w tym o zwiększonej pojemności ładowania, ładowarkę, lampę oświetleniową,

5) kompletne wyposażenie kamery obejmuje co najmniej: torbę, statyw, zapasowe akumulatory, w tym o zwiększonej pojemności ładowania, ładowarkę, lampę oświetleniową,

6) materiał jednorazowego użytku niepodlegający rozliczeniu.


 

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA