reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 64 oraz z 2015 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Do Biura Spraw Wewnętrznych Policji stosuje się przepisy zarządzenia nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) do 0,67 % - dla Komendy Głównej Policji;";

3) w § 14:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;",

b) w ust. 2 pkt 4 uchyla się;

4) w załączniku w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) E = ET + EKSP + E(OPP + AT) + E(SP + OSzP) + EKGP + ECBŚP + EBSWP + ECLKP + ER, gdzie: ET - oznacza sumę etatów Policji komend wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji oraz komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących w województwach, EKSP - oznacza sumę etatów Policji Komendy Stołecznej Policji, komend rejonowych Policji, komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji oraz komend powiatowych Policji funkcjonujących w terytorialnym zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji, E(OPP + AT) - oznacza sumę etatów Policji oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, E(SP + OSzP) - oznacza sumę etatów Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, EKGP - oznacza liczbę etatów Policji Komendy Głównej Policji, ECBŚP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Biura Śledczego Policji, EBSWP - oznacza liczbę etatów Policji Biura Spraw Wewnętrznych Policji, ECLKP - oznacza liczbę etatów Policji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, ER - oznacza liczbę etatów Policji stanowiących rezerwę etatową Komendanta Głównego Policji;".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama