REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 115

DECYZJA NR 346
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz.161, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3.

Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 160 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (Dz. Urz. KGP poz. 49 i 80).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH]

Załącznik do decyzji nr 346 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 grudnia 2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA