REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 123

ZARZĄDZENIE NR 77
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) oraz § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126 oraz z 2019 r. poz. 105) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, w uzgodnieniu z działającymi w Komendzie Głównej Policji związkami zawodowymi, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Policji, określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, zwany dalej „regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Do administrowania w Komendzie Głównej Policji zakładowym funduszem świadczeń socjalnych upoważnia się dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji i jego zastępcę.

§ 3.

Do wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń socjalnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 1283 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 173, z 2008 r. poz. 87, z 2009 r. poz. 33, z 2012 r. poz. 41 oraz z 2013 r. poz. 27).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

Załącznik 1. [REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 77
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 grudnia 2019 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-23
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA