Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 293
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 września 2021 r.

uchylająca decyzję w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych i wyznaczania osób upoważnionych do przetwarzania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.1) ) w związku z § 9 i § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych (Dz. U. poz. 74) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Traci moc decyzja nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych i wyznaczania osób upoważnionych do przetwarzania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób (Dz. Urz. KGP poz. 3).

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-23
  • Data wejścia w życie: 2021-10-08
  • Data obowiązywania: 2021-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe