Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 31 oraz z 2020 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) sekcja minersko-pirotechniczna SPKP w Radomiu - na obszarze województwa mazowieckiego w Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i w powiatach:

- białobrzeskim,

- ciechanowskim,

- garwolińskim,

- gostynińskim,

- grójeckim,

- kozienickim,

- lipskim,

- łosickim,

- makowskim,

- mławskim,

- ostrołęckim,

- ostrowskim,

- płockim,

- płońskim,

- przasnyskim,

- przysuskim,

- pułtuskim,

- radomskim,

- siedleckim,

- sierpeckim,

- sochaczewskim,

- sokołowskim,

- szydłowieckim,

- węgrowskim,

- wyszkowskim,

- zwoleńskim,

- żuromińskim,

- żyrardowskim;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) sekcja minersko-pirotechniczna SPKP w Warszawie - na obszarze:

a) województwa mazowieckiego w powiatach:

- grodziskim,

- legionowskim,

- mińskim,

- nowodworskim,

- otwockim,

- piaseczyńskim,

- pruszkowskim,

- warszawskim zachodnim,

- wołomińskim,

b) miasta stołecznego Warszawy;";

2) w załączniku do zarządzenia:

a) tabela 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

4.

SEKCJA MINERSKO-PIROTECHNICZNA:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

32


b) tabela 4 otrzymuje brzmienie:

Tabela 4. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

4.

SEKCJA MINERSKO-PIROTECHNICZNA:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

32

c) tabela 6 otrzymuje brzmienie:

Tabela 6. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

2

7

Ogółem

22


d) tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

4.

SEKCJA MINERSKO-PIROTECHNICZNA:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

32

e) tabela 10 otrzymuje brzmienie:

Tabela 10. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

4.

SEKCJA MINERSKO-PIROTECHNICZNA:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

32


f) tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

22


g) tabela 13 otrzymuje brzmienie:

Tabela 13. Struktura organizacyjna i etatowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska etatowego

Liczba stanowisk

1.

KIEROWNICTWO:


- Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji


1

1

2.

SEKCJA BOJOWA I:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

3.

SEKCJA BOJOWA II:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

4.

SEKCJA MINERSKO-PIROTECHNICZNA:


- Kierownik sekcji


- Specjalista


- Asystent


1

1

8

Ogółem

32


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-22
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01

Dzienniki Urzędowe