REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 167

DECYZJA NR 136
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych (Dz. Urz. KGP poz. 49 oraz z 2012 r. poz. 1) w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe" wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 "System prowadzenia kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Kurs może być prowadzony w formie elektronicznego kształcenia na odległość w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.";

2) pkt 5 "Czas trwania kursu" otrzymuje brzmienie:

"Czas trwania kursu wynosi 5 dni szkoleniowych. Realizacja programu wymaga przeprowadzenia 38 godzin lekcyjnych. Liczba godzin, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, realizować zajęcia w soboty.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA