REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 228

DECYZJA NR 323
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 oraz z 2013 r. poz. 35 i 57) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP poz. 55, z 2014 r. poz. 98 oraz z 2018 r. poz. 23) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) po wyrazach "Centralnym Biurze Śledczym Policji" dodaje się wyrazy "Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,";

2) po wyrazach "Biurze Spraw Wewnętrznych Policji" dodaje się wyrazy "Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA