REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 242

DECYZJA NR 380
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3.

Kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 43, z 2011 r. poz. 31, z 2013 r. poz. 11, z 2014 r. poz. 60 oraz z 2022 r. poz. 60).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54 i 783.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA??????? NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POLICJI]

Załącznik do decyzji nr 380 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POLICJI

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA