REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 47

WYTYCZNE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 czerwca 2023 r.

uchylające wytyczne w sprawie przeprowadzania w Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy o Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji (Dz. U. poz. 1832) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzania w Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy o Policji (Dz. Urz. KGP poz. 87, z późn. zm.2)).

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman KUSTER


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

2) Zmiany wymienionych wytycznych zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2007 r. poz. 159, z 2009 r. poz. 22, z 2014 r. poz. 51 i 120, z 2016 r. poz. 67 oraz z 2021 r. poz. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-06
  • Data obowiązywania: 2023-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA