REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 72

DECYZJA NR 261
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 182 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP poz. 56, z 2018 r. poz. 62, z 2019 r. poz. 67 oraz z 2022 r. poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Akademii Policji w Szczytnie - Komendant-Rektor lub Zastępca Komendanta-Prorektor;";

2) w § 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Akademii Policji w Szczytnie - Komendant-Rektor;";

3) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, dowódca BOA, Dyrektor CLKP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, a także ich zastępcy, są uprawnieni do zlecenia przeprowadzenia kontroli w zakresie dostępu do informacji uzyskanych z KCIK przez podległych policjantów i pracowników Policji.".

§ 2.

Załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Załącznik 1. [WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK]

Załącznik do decyzji nr 261 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-11
  • Data wejścia w życie: 2023-08-11
  • Data obowiązywania: 2023-08-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA