REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 74

ZARZĄDZENIE NR 39
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych (Dz. Urz. KGP z 2022 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) właściwy merytorycznie wydział CBŚP, CBZC, BSWP, CPKP „BOA", CLKP, KWP, KSP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej;";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie;

„8) Komendantowi - Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta - Prorektorowi Akademii Policji w Szczytnie, Prorektorowi do spraw Rozwoju Akademii Policji w Szczytnie, Kanclerzowi Akademii Policji w Szczytnie;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-16
  • Data wejścia w życie: 2023-08-16
  • Data obowiązywania: 2023-08-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA