REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 81

DECYZJA NR 276
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego podstawowego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3.

Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 376 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 238 oraz z 2023 r. poz. 15).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO]

Załącznik do decyzji nr 276
Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-28
  • Data wejścia w życie: 2023-08-25
  • Data obowiązywania: 2023-09-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA