REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 102

DECYZJA NR 392
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34h ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3.

Kursy specjalistyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. Urz. KGP poz. 10 oraz z 2022 r. poz. 57).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Załącznik 1. [PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO PROWADZONEGO W FORMIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO ???????W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY]

Załącznik do decyzji nr 392
Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 grudnia 2023 r.

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO PROWADZONEGO W FORMIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-12-04
  • Data obowiązywania: 2023-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA