REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 37

ZARZĄDZENIE NR 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379 i 3044 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690, z 2011 r. poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 3) w załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 3 tytuł części I. tabeli otrzymuje brzmienie:

„Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac administracyjno-gospodarczych i magazynowych, w tym: magazynier, robotnik magazynowy, robotnik transportowy, mistrz, technik, elektromechanik, referendarz, podreferendarz oraz pracownicy komórki organizacyjnej właściwej do spraw poczty specjalnej”.

§ 2.

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje pracownikowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw poczty specjalnej od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
insp. Marek BOROŃ

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA