| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do Oceny Propozycji Negocjacyjnej zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej w trybie negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą, tj. Terma A/S, związanej z postępowaniem na dostawę systemu obrony biernej do samolotów M28 Bryza w związku z dostawą samolotów M28 Bryza dla Sił Zbrojnych RP

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do Oceny Propozycji Negocjacyjnej zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej w trybie negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą, tj. Terma A/S z siedzibą w Lystrup (Dania), związanej z postępowaniem na dostawę systemu obrony biernej do samolotów M28 Bryza w związku z dostawą samolotów M28 Bryza dla Sił Zbrojnych RP, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy dokonanie oceny Propozycji Negocjacyjnej, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.3)), pod kątem spełnienia wymogów formalnych i zgodności z Listą preferowanych zobowiązań offsetowych.

2. Lista preferowanych zobowiązań offsetowych, o której mowa w ust. 1, zawarta jest w Założeniach do propozycji negocjacyjnej zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Terma A/S związanej z dostawą systemu obrony biernej do samolotów M28 Bryza w związku z dostawą samolotów M28 Bryza dla Sił Zbrojnych RP, stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Ewa Surowiecka, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

3) członkowie:

a) Łukasz Maciak – referendarz w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

b) Wojciech Stachowski – starszy specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

c) Maciej Fałkowski – Naczelnik Wydziału Obrotu Strategicznego i Rozbrojenia Konwencjonalnego w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

d) Piotr Czajkowski – główny specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,

e) płk Edward Jaroszuk – główny specjalista w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

f) ppłk Andrzej Oprocha – Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały większością głosów.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »