REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia z Avio S.p.A. negocjacji mających na celu przygotowanie Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 38 Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia z Avio S.p.A. negocjacji mających na celu przygotowanie Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A. w § 3 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Jerzy Kurek – Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA