REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 25

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 6 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków i trybu działania Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie powołania członków i trybu działania Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W skład Komitetu Odwoławczego działającego przy Polskim Centrum Akredytacji, zwanego dalej „Komitetem”, powołuje się na członków niżej wymienione osoby zgłoszone przez:

1) Ministra Gospodarki – Panią Ewelinę Włostowską;

2) Ministra Infrastruktury – Pana Ryszarda Nowickiego;

3) Ministra Obrony Narodowej – Pana Andrzeja Kowalskiego;

4) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Wiesława Wawiernię;

5) Prezesa Głównego Urzędu Miar – Pana Witolda Nowackiego;

6) Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego – Pana Marka Walczaka;

7) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Pana Roberta Pęconka;

8) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – Pana Józefa Koczwarę;

9) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Panią Alicję Muchę;

10) Głównego Inspektora Sanitarnego – Pana Marka Mroza.”.

§ 2

Ze składu Komitetu odwołuje się, na wniosek:

1) Ministra Obrony Narodowej – Pana Wiesława Klimczaka;

2) Prezesa Głównego Urzędu Miar – Panią Elżbietę Wilińską.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-05
  • Data wejścia w życie: 2009-07-06
  • Data obowiązywania: 2009-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA