REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 36

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” w 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)), w celu rozstrzygnięcia krajowej fazy Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” w 2009 r., ogłoszonego przez Komisję Europejską, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Kwalifikacyjny Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” w 2009 r., zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny projektów zgłoszonych we wnioskach konkursowych z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonych przez Komisję Europejską i wybór oraz rekomendowanie jednego lub dwóch z tych projektów do europejskiej fazy Konkursu.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Rafał Baniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

2) członkowie:

a) reprezentujący organizacje jednostek samorządu terytorialnego:

Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich,

Jacek Walczak, Związek Miast Polskich,

Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich RP;

b) reprezentujący organizacje przedsiębiorców:

Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza,

Wacław Miąsek, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych,

Adam Ambrozik, Konfederacja Pracodawców Polskich;

c) reprezentujący Ministerstwo Gospodarki:

Ewa Swędrowska-Dziankowska, Departament Instrumentów Wsparcia,

Tomasz Gorzeński, Departament Instrumentów Wsparcia;

d) reprezentujący uczelnie wyższe:

Urszula Ornarowicz, Szkoła Główna Handlowa;

e) reprezentujący Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

Renata Olech.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który przewodniczy jego posiedzeniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom Zespołu przewodniczy zastępca, wybrany spośród jego członków.

§ 5

Zasady oraz tryb prac Zespołu określa regulamin przyjęty przez członków Zespołu.

§ 6

Obsługę organizacyjną Zespołu prowadzi Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-10-29
  • Data obowiązywania: 2009-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA