REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 4

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w konkursie "Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) i § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie "Poradnictwo konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023", zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) członkowie - przedstawiciele Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) Maciej Czapliński, radca prezesa, Departament Analiz Rynku,

b) Artur Gluziński, starszy specjalista, Biuro Prezesa,

c) Aleksandra Kapnik, naczelnik wydziału, Departament Analiz Rynku,

d) Maciej Borkowski, specjalista, Departament Analiz Rynku,

e) Urszula Adamczyk, główny specjalista, Departament Komunikacji;

2) członek wskazany przez organizację pozarządową zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Grzegorz Miś wskazany przez Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu.

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Maciej Czapliński.

3. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji pełni Artur Gluziński.

§ 3.

Komisja kończy prace z dniem upływu terminu na złożenie żądania, o którym mowa w art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisania umowy z oferentem albo unieważnienia konkursu, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-25
  • Data wejścia w życie: 2021-11-26
  • Data obowiązywania: 2021-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA