| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy na Ukrainie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) i w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, zwany dalej „konsulatem”.

2. Siedzibą konsulatu, o którym mowa w ust. 1 jest Winnica.

§ 2. Okręg konsularny konsulatu zostanie określony odrębną decyzją Ministra Spraw Zagranicznych dokonującą podziału kompetencji terytorialnych polskich urzędów konsularnych na terytorium Ukrainy, która wejdzie w życie nie później niż w terminie określonym w § 5.

§ 3. Statut konsulatu stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

§ 4. Mienie przekazane konsulatowi w zarząd określa załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
/-/ Radosław Sikorski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560, Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

Załącznik 1. [Statut Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy]

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

§ 1. 1. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i 1218 oraz Nr 220, poz.1600).

2. Siedzibą konsulatu jest Winnica.

§ 2. 1. Konsulat używa nazwy „Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy”.

2. Konsulat może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.

§ 3. 1. Konsulat prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych – sekcja O dział 84 podklasa 84.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

2. Działalność podstawowa konsulatu obejmuje wykonywanie prac misji konsularnej w państwie przyjmującym.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań konsulatu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Załącznik 2. [Wykaz mienia przekazanego w zarząd Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz mienia przekazanego w zarząd Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

Środki pieniężne przeznaczone na zakup:

 

 

1)

wyposażenia urzędu, rezydencji i mieszkań

-

60 000,00 EUR

2)

samochodu służbowego

-

50 000,00 EUR

3)

sprzętu informatycznego

-

107 406,00 PLN

4)

instalacji systemów bezpieczeństwa

-

34 450,00 EUR

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »